Badanie kompetencji - testy online

Testy kompetencji są tzw. testami „oceny sytuacji”. Wymagają od badanego zrozumienia wybranych sytuacji zawodowych oraz wskazania zachowań, które w tych sytuacjach są najbardziej i najmniej efektywne. Taka konstrukcja testu pozwala oszacować poziom badanych kompetencji zawodowych, a dokładniej, wiedzy na temat tego, jak należy się zachowań w danej sytuacji zadaniowej. 

 
Testy kompetencji w przeciwieństwie do kwestionariuszy osobowościowych nie opierają się na samoocenie osób badanych. W przypadku testów osobowości nie ma prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi. Diagnoza osobowości wskazuje na różnice między ludźmi – nie wartościuje jednak udzielanych odpowiedzi. W przypadku testów kompetencji, każda odpowiedź odnoszona jest do klucza według którego szacuje się jej trafność. 
 
Testy dotyczą następujących kompetencji:
 • Orientacja na cele
 • Zarządzanie personelem
 • Współpraca w zespole
 • Negocjowanie
 • Analizowanie
 • Planowanie
 • Organizowanie
 • Kontrola i monitorowanie
 • Komunikacja z innymi
 • Zarządzanie czasem
 • Radzenie sobie w sytuacji kryzysowej
 • Podejmowanie decyzji
 • Kreatywność
 • Myślenie strategiczne
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Wiedza fachowa i jej wykorzystanie
 • Doskonalenie zawodowe
 • Rozwój innych
 • Wywieranie wpływu
 • Rozwój własny
 • Nastawienie na klienta zewnętrznego
 • Motywowanie
 • Delegowanie
 • Budowanie relacji

Aktywne filtry: