Zarządzanie firmą i kapitałem ludzkim

Szkolenia i warsztaty realizowane na zamówienie lub w formule otwartej.

Obszary tematyczne związane są z zarządzaniem na poziomie strategicznym.

Dotyczą takich obszarów i zagadnień jak:

  • Budowanie misji, wizji, wartości, domen działania strategii firmy
  • Przenoszenia strategii firmy na strategie i substrategie działów 
  • Projektowania rozwiązań systemowych wspierających ZZL (np. wynagrodzenia, ścieżki kariery, modele kompetencji, oceny okresowem, itp)

 

Aktywne filtry:

-